Q&A

Hier zijn enkele veelgestelde vragen van werkgevers aan Jobliebe

Op deze pagina vind je informatie over hoe het platform werkt en waar je rekening mee kan houden wanneer je de perfecte match hebt gevonden.

Mobiliteit tussen bedrijven

Collegiale uitleen van medewerkers naar andere organisaties klinkt heel vriendelijk en betrokken. Maar als in-, en uitlenende partij wil jij weten wat wel en niet kan. Zeker als je ook gebruik maakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ondanks het feit dat Jobliebe alleen zorg draagt voor matching tussen vraag en aanbod, voelen wij ons ook verantwoordelijk om jou goed te informeren over de spelregels bij collegiale uitleen. Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen of jouw vraag erbij staat. 

Netwerk van intermediairs

Jobliebe is ook een netwerk van intermediairs. Als intermediair staan jouw vacatures en kandidaten op Jobliebe. Deze zijn aan jouw bedrijf verbonden en zijn voor anderen anoniem zichtbaar. Wanneer jij voor jouw vacature een interessante kandidaat ziet bij een ander bedrijf, dan kunnen jullie samen sneller de klant en de kandidaat helpen. Zo sta je samen sterk. Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen om verder te lezen over het Jobliebe netwerk en wat dit voor jou kan betekenen.

Over het platform

Hoe werkt het netwerk?


Op het Jobliebe platform kan je eenvoudig samenwerken met andere intermediairs. Naast je eigen kandidaten en vacatures, kan je ook kandidaten en vacatures zien die zijn verbonden aan andere intermediairs. De kandidaten zijn anoniem zichtbaar. Zo blijven alle partijen in de lead. Je kan contact opnemen met een intermediair wanneer deze een geschikte match heeft bij jouw vacature of kandidaat. Samen maak je een deal en kan je sneller de opdrachtgever en kandidaat helpen.
Ik zie een interessante kandidaat of vacature die is verbonden aan een andere werkgever. Wat kan ik doen?


Kandidaten die zijn verbonden aan een andere werkgever zijn anoniem zichtbaar. Wil je contact opnemen? Dan verloopt dit contact via de contactpersoon van het verbonden bedrijf. Op het profiel van de kandidaat kan je met een automatisch gegenereerde e-mail contact opnemen met deze contactpersoon. Is een kandidaat verbonden aan meerdere werkgevers? In dat geval kies je met welke partij je wilt samenwerken. Wanneer je een interessante vacature hebt gevonden buiten jouw eigen data, kan je contact zoeken met het bedrijf dat de vacature heeft geplaatst. De contactgegevens staan in de vacature.
Een andere werkgever heeft interesse in mijn kandidaat of vacature. Hoe werkt dit?


Wanneer een andere werkgever interesse heeft in jouw vacature, zal deze contact opnemen met de contactpersoon die bij de vacature staat. Je kan bij een vacature een e-mailadres en telefoonnummer opgeven. Toont een ander bedrijf interesse in jouw kandidaat? Dan stuurt het Jobliebe platform een geautomatiseerd bericht naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het bedrijfsaccount. Daarnaast wordt op de tijdlijn van alle teamleden zichtbaar dat jouw kandidaat interessant is bevonden door een andere werkgever.
Ik wil mijn kandidaten uitnodigen om zelf een account aan te maken. Hoe werkt dit en wat gebeurt er als de kandidaat al een account heeft?


Om een kandidaat aan je te verbinden, kan je deze een account geven voor de career app. Je stuurt een kandidaat de bedrijfsspecifieke link. Wanneer de kandidaat al een account heeft, kan hij/zij via die link inloggen en vervolgens kiezen om een connectie te maken met jouw bedrijf. Een kandidaat kan verbonden zijn met meerdere bedrijven. De naam en contactgegevens zijn anoniem voor werkgevers die niet zijn verbonden met de kandidaat.

Tijdelijke uitleen

Hoe is mijn werknemer verzekerd wanneer deze aan een ander bedrijf wordt uitgeleend?


De werknemer is verzekerd onder uw eigen bedrijfsverzekeringen. Als uitlenende partij bent u aansprakelijk voor de door uw medewerker veroorzaakte schade. Wij adviseren u voorafgaande uw verzekeringspolis op een mogelijk uitsluitingsclausule na te lezen en bij enige twijfel uw verzekeraar schriftelijk om een toelichting te vragen.
Wat als mijn werknemer een arbeidsongeval krijgt terwijl hij/zij elders werkt?


Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval, meld je dan bij de Inspectie SZW:

Wil je hier meer informatie over, raadpleeg dan de website van Inspectie SZW.
Als ik mijn werknemer aan een ander bedrijf uitleen, hoe werkt dat dan met de NOW-regeling?


Als u al een aanvraag heeft ingediend en toekenning heeft ontvangen vanuit het UWV van werktijdverkorting voor de werknemer op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) dan moet de werknemer zelf aan het UWV melden hoeveel uren hij nu op inleenbasis werkt. Het UWV maakt dan achteraf een verrekening van de WW-rechten op.
Wat moet ik opnemen in een inleencontract?


In het inleencontract (De Collegiale Uit- en Inleenovereenkomst), opgesteld door de inlenende partij, staat in ieder geval:

  • welke werknemer wordt ingeleend
  • om welke functie het gaat (indien mogelijk met een omschrijving van de werkzaamheden)
  • de duur van de inlening
  • de onderlinge opzegtermijn
  • de door de inlener vastgestelde minimale functievereisten
De inlener en de collegiale uitlener maken afspraken over de tegenprestatie van de inlener. Deze tegenprestatie bestaat in ieder geval uit de salariskosten en mogelijk ook een klein bedrag voor andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten. Ook worden er afspraken gemaakt over de betaling, de registratie van gewerkte uren en hoe te handelen in geval van ziekte.
Wanneer ik één of meerdere werknemers collegiaal uitleen aan een andere werkgever, moet mijn bedrijf dan een WAADI registratie hebben?


Als je onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kun je dit bij KVK doorgeven via dit vragenformulier. Vul bij 'Je vraag' in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer. Twijfel je over wat op jouw situatie van toepassing is? Bel het coronaloket van de Kamer van Koophandel op 0800-2117 of kijk op www.kvk.nl/corona.
Hoe zit het met de vakantiedagen, overuren en andere werkgeversverplichtingen, wanneer mijn medewerker bij een ander bedrijf actief is?


Al jouw werkgeversverplichtingen blijven bestaan en je bent dus verantwoordelijk voor de kosten en rechten verbonden aan basisloon, overuren, vakantiedagen en - toeslag, pensioenopbouw, reiskosten en alle andere verplichtingen.
Wat als mijn werknemer ziek wordt terwijl hij/zij elders werkt?


Als jouw werknemer ziek wordt tijdens de collegiale uitleenperiode gelden de normale wettelijke verplichtingen. Wel is van belang dat je met de inlener vooraf bent overeengekomen hoe te handelen bij ziekte van de ter beschikking gestelde werknemer. Op deze manier kan je onduidelijkheden over aansprakelijkheden afstemmen en indien nodig uitsluiten.
Kan ik mijn werknemer direct terugroepen wanneer ik hem weer kan inzetten bij mijn eigen organisatie?


Je dient vooraf met de inlenende partij afspraken te maken over de termijn waarbinnen je een uitleenperiode kunt beëindigen. Dit voorkomt problemen indien je de uitgeleende werknemer op korte termijn weer voor je eigen bedrijf beschikbaar wilt kunnen hebben.
Waar moet ik op letten als ik een kandidaat krijg aangeboden door een intermediair?


Neem contact op met de betrokken intermediair en bespreek de fase van dienstverband waarin de beoogde kandidaat zich bevindt. Afhankelijk van het dienstverband van de beoogde kandidaat kan het zijn dat het uitzendbureau de loonkosten zelf moet dragen. Neem deze informatie mee in de onderhandeling over een mogelijke inleenperiode en inleentarief.

Netwerk van intermediairs

Hoe is mijn werknemer verzekerd wanneer deze aan een ander bedrijf wordt uitgeleend?


De werknemer is verzekerd onder uw eigen bedrijfsverzekeringen. Als uitlenende partij bent u aansprakelijk voor de door uw medewerker veroorzaakte schade. Wij adviseren u voorafgaande uw verzekeringspolis op een mogelijk uitsluitingsclausule na te lezen en bij enige twijfel uw verzekeraar schriftelijk om een toelichting te vragen.
Wat als mijn werknemer een arbeidsongeval krijgt terwijl hij/zij elders werkt?


Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval, meld je dan bij de Inspectie SZW:

Wil je hier meer informatie over, raadpleeg dan de website van Inspectie SZW.
Als ik mijn werknemer aan een ander bedrijf uitleen, hoe werkt dat dan met de NOW-regeling?


Als u al een aanvraag heeft ingediend en toekenning heeft ontvangen vanuit het UWV van werktijdverkorting voor de werknemer op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) dan moet de werknemer zelf aan het UWV melden hoeveel uren hij nu op inleenbasis werkt. Het UWV maakt dan achteraf een verrekening van de WW-rechten op.
Wat moet ik opnemen in een inleencontract?


In het inleencontract (De Collegiale Uit- en Inleenovereenkomst), opgesteld door de inlenende partij, staat in ieder geval:

  • welke werknemer wordt ingeleend
  • om welke functie het gaat (indien mogelijk met een omschrijving van de werkzaamheden)
  • de duur van de inlening
  • de onderlinge opzegtermijn
  • de door de inlener vastgestelde minimale functievereisten
De inlener en de collegiale uitlener maken afspraken over de tegenprestatie van de inlener. Deze tegenprestatie bestaat in ieder geval uit de salariskosten en mogelijk ook een klein bedrag voor andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten. Ook worden er afspraken gemaakt over de betaling, de registratie van gewerkte uren en hoe te handelen in geval van ziekte.
Wanneer ik één of meerdere werknemers collegiaal uitleen aan een andere werkgever, moet mijn bedrijf dan een WAADI registratie hebben?


Als je onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kun je dit bij KVK doorgeven via dit vragenformulier. Vul bij 'Je vraag' in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer. Twijfel je over wat op jouw situatie van toepassing is? Bel het coronaloket van de Kamer van Koophandel op 0800-2117 of kijk op www.kvk.nl/corona.
Hoe zit het met de vakantiedagen, overuren en andere werkgeversverplichtingen, wanneer mijn medewerker bij een ander bedrijf actief is?


Al jouw werkgeversverplichtingen blijven bestaan en je bent dus verantwoordelijk voor de kosten en rechten verbonden aan basisloon, overuren, vakantiedagen en - toeslag, pensioenopbouw, reiskosten en alle andere verplichtingen.
Wat als mijn werknemer ziek wordt terwijl hij/zij elders werkt?


Als jouw werknemer ziek wordt tijdens de collegiale uitleenperiode gelden de normale wettelijke verplichtingen. Wel is van belang dat je met de inlener vooraf bent overeengekomen hoe te handelen bij ziekte van de ter beschikking gestelde werknemer. Op deze manier kan je onduidelijkheden over aansprakelijkheden afstemmen en indien nodig uitsluiten.
Kan ik mijn werknemer direct terugroepen wanneer ik hem weer kan inzetten bij mijn eigen organisatie?


Je dient vooraf met de inlenende partij afspraken te maken over de termijn waarbinnen je een uitleenperiode kunt beëindigen. Dit voorkomt problemen indien je de uitgeleende werknemer op korte termijn weer voor je eigen bedrijf beschikbaar wilt kunnen hebben.
Waar moet ik op letten als ik een kandidaat krijg aangeboden door een intermediair?


Neem contact op met de betrokken intermediair en bespreek de fase van dienstverband waarin de beoogde kandidaat zich bevindt. Afhankelijk van het dienstverband van de beoogde kandidaat kan het zijn dat het uitzendbureau de loonkosten zelf moet dragen. Neem deze informatie mee in de onderhandeling over een mogelijke inleenperiode en inleentarief.

Privacy

How can I book an event?


Simply click Book Online (or the calendar icon), choose your event duration, fill out the form, and then pay your deposit via card. You will receive imediate confirmation via email. The day before the event you will receive a reminder email. On the day of your event a member of our team will contact you to let you know we are on our way. At any point, if you have questions or just prefer to book over the phone, you can call 855-678-5862, and we will be happy to assist you.
What is included in the price of an event?


Prices are all inclusive, and every event booked with 918 Game Trucks includes full use of the truck, all its systems, and a knowledgeable game coach to help members of your party get the most out of their gaming experience. Travel fees may be added for events outside of the Greater Tulsa Metro Area.
How many people can play at a time?


With 4 big screen UHD TVs, each with its own XBOX ONE X, we can accomodate up to 16 players at a time on XBOX. We also have a Wii U connected to one of the TVs which can accomodate up to 8 players at a time. Finally, there is an NES Classic on a smaller flat panel display that will accomodate 2 players. With all that, you are looking at up to 22 players at once. There is 21' of seating with a 2nd row bench top.
Do you allow any food or drink inside the truck?


Because we are full of high-tech equipment, we ask that all food and drink remain outside of the truck with the exception of water bottles with a lid. For birthday parties, we are happy to help facilitate short breaks for kids to go inside for birthday cake or other snacks. Party-goers are free to come on and off the truck as often as they would like throughout the duration of the party.
What games do you have?


We own all the latest and most popular games including Fornite, Call of Duty, Halo, NBA 2K, Madden, FIFA, and more. We have four copies of Minecraft for XBOX ONE (a party favorite) for a great 16 player experience. We also have top titles for Wii U including Super Smash Bros, Mario Kart 8, Super Mario U, and Mario Party. There are certain games we have chosen to show off the power and beauty of 4K gaming on the XBOX ONE X like FORZA 7 and Star Wars Battlefront II. We also have a selection of "couch co-op" favorites where four players can play at one time together including Rayman Legends, Lovers in a Dangerous Spacetime, and Rocket League. For our full selection of games, please visit games secton of our website.
Can I log in to my own XBOX Live account?


While this is possible, we find that this actually takes away from the experience due to the setup time, so we recommend that as much time as possible be dedicated to playing the games through our accounts. We have designed the truck and systems to maximize fun for everyone, and logging into personal gaming accounts takes away from that time.
Can we watch movies or live TV in the truck?


Although we are primarily set up for gaming, we can arrange movie viewings on our TVs, and they can also tune local TV stations. Just let us know if this is something that you have in mind for your party.
Is the inside of the truck climate controlled?


Yes. The truck is fully insulated with a great heating/air conditioning system that keeps the inside a comfortable temperature during all seasons. There is an added inner wall separating the inside space from the outside temperatures, while the main roll up door is open.
Do I need any of my own equipment?


No, you don't need any of your own equipment. All we need is a single power outlet. You and your guests don't even need any experience gaming. We come to you stocked with gaming systems, controllers, games, and expertise to help even beginners have a fun time during a 918 Game Trucks event.
Where will you travel for parties?


We will go to any business or home in and around Tulsa including Jenks, Bixby, Broken Arrow, Sand Springs, and Owasso. We are willing to travel further outside of our normal service area for an additional fee. If you are outside of the Tulsa area, please call to work out the details of your event and to discuss availability. If your event is at a public location, special permits and insurance may be required, so please be sure to mention this at time of booking, and we will work together on the details.
How much does it cost?


We charge a flat fee based on the amount of time the truck is used for. Our most popular duration is a 2 hour party which is $299 for 2 hours. We also offer a 1.5 hour time slot Monday - Thursday for $249. Durations can be extended for $100 per additional hour. All services require a $100 deposit at the time of booking, which is credited toward the total cost. Payment in full is required before the start of the event. The $100 deposit is fully refundable up to 24 hrs prior to the start of the event. Parties may be rescheduled at no additional cost up to 24 hrs prior to the start of the event.
What type of event can I book the truck for?


You can book the truck for just about any event you can dream up. We have done and seen a lot, but are amazed each month with the ways people have used our truck to be the center of their unique event. Birthday Parties (Adults and Kids alike), Graduation Parties, Church or Youth Group Events, Lock-Ins, Team Celebrations, Fund Raiser Rewards, Bachelor Parties, Weddings, Festivals and Conventions, Tournaments, Launch Events, Marketing Hype, you name it! All you need is a place to park, and we will take care of the rest.

Staat jouw antwoord er niet bij? Vraag het Jobliebe team:

Wij staan ook vanuit huis voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.